Primăria Cordun oferă tichete sociale pentru sprijinul elevilor ce provin din familii defavorizate


36 shares

Începând de marți, 1 septembrie până luni, 7 septembrie, Compartimentul de asistență Socială din cadrul Primăriei Cordun primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor dezavantajați în conformitate cu O.U.G nr.133/2020.

Beneficiarii programului. Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri sociale minime acordate familiei acestora.
Cererea tip completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Primăriei Cordun.
După primirea cererilor, în perioada 8-14 septembrie, Compartimentul de asistență socială va face o evaluare a acestora și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Neamț.
Compartimentul de asistență socială va actualiza lunar această listă. Prin urmare, cei care vor îndeplini condițiile de eligibilitate după acest termen amintit, pot depune cereri pe tot parcursul anului școlar 2020-2021.


Distribuie articolul

36 shares