Stadiul lucrărilor de investiții din municipiul Roman


Vineri, 27 noiembrie, primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă, stadiul lucrărilor de investiții în municipiul Roman, în trimestrul IV al anului 2020

Primăria municipiului Roman realizează în perioada octombrie – decembrie 2020, o serie de investiții și lucrări publice, după cum urmează:

– Pe Bulevardul Republicii se realizează lucrări de amenajare a trotuarelor, ceînsumează 1.100 mp. Etapele de execuție cuprind: demontare borduri vechi, săpături, transportul molozului rezultat, demolarea trotuarelor vechi, așternere aunui strat de balast de 10 cm compactat cu rol de fundație, așternere a unui strat debeton stabilizat, semiuscat de 10 cm, montarea pavelelor pe un strat de sort 4/8mm, așezarea bordurilor mici, împrăștierea unui strat de nisip pentru umplerearosturilor dintre pavele;

– Pe strada Ștefan cel Mare, nr. 233 s-a reparat acoperișul imobilului, proprietate a Primăriei municipiului Roman;

– La Grădinița nr. 1, din str. Ion Creangă, structură a Școlii “Mihai Eminescu”, la recomandarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au fost montate și repoziționate un număr de 17 uși cu rezistență la foc, care să faciliteze evacuarea în caz de incendiu a personalului și a copiilor;

– În zona “Stejarului Unirii” s-au efectuat lucrări de amenajare trotuare cu pavele, de reparație a soclului din beton care împrejmuiește stejarul și placarea lui cu travertin, precum și lucrări de asfaltare;

 Pe străzile Dobrogeanu Gherea și Aleea Liliacului au fost amenajate două locuride joacă, în valoare de 12.000 lei.

Etapele de execuție au constat în: săpături pentru îndepărtarea stratului vegetal, aplicarea unui strat de balast, montarea debordură mică pe tot perimetrul locului de joacă și montarea pavelelor cauciucate pe un strat de sort 4/8 mm cu o grosime de 5 cm, repararea obiectelor de joacăpreexistente de către Direcția Servicii Edilitare;

– Pe strada Bogdan Dragoș au avut loc lucrări de reabilitare a trotuarelor din pavele, realizarea de accese auto până la limita proprietăților și înlocuirea bordurilor mari degradate, find situate mai multe puncte de interes public, unde este necesar ca accesul la proprietăți să fie extins, astfel încât acesta să poată fi utilizat și caparcare pentru a evita blocajele în trafic în zonele respective.

Între strada Smirodava și Bulevardul Republicii au loc lucrări de amenajare peisagistică ce presupun amenajarea de parcări noi folosindu-se pavele ecologice.

Sunt amenajate spațiile verzi, se nivelează terenul, se însămânțează iarbă și suntreabilitate aleile aferente acestor parcări. Finalizarea proiectului este estimată înprima parte a anului 2021;

– În cartierul Nicolae Bălcescu, străzile Zimbrului și Cocorului sunt modernizare prin lucrări ce presupun: săpături, balastat, aplicare piatră spartă, trotuare,aplicarea straturilor de asfalt;

– Pe strada Tinosului are loc refacerea și înlocuirea trotuarelor prin montarea deborduri și pavele;

– În zona Abator s-au executat lucrări de modernizare a parcărilor cu îmbrăcăminte asfaltică pe o suprafață de 2938 mp;

– La Colegiul Tehnic “Danubiana” s-au executat reparații în zona terenului de sportși a aleilor prin turnare de covor asfaltic pe o suprafață de 2.629 mp;

– Pe strada Nicolae Bălcescu a fost turnat ultimul strat de mixtură asfaltică pe osuprafață de 2157 mp și s-a finalizat execuția trotuarelor cu pavele pe o suprafațăde 844 mp. Pe strada Izvor s-a finalizat execuția canalului din beton, acoperit cudale prefabricate, în lungime de 103 m. Cele două străzi menționate sunt ultimelecare fac parte din contractul de modernizare a străzilor din cartierul Petru Rareș;

– S-au executat lucrări de întreținere și reparații pe strada Energiei, acolo undeproiectul a presupus lărgirea strazii și montaj rigolă;

– La Parcul “Jora” s-au executat lucrări de investiții ce au presupus: semănarea gazonului, finalizare împrejmuire, plantare puieți arbori, finalizare grupuri sanitare;

– La Parcul “Zăvoi” stadiul fizic efectuat la acest moment este de 75%. Lucrările realizate au fost: scenă, gradene, finalizare alei pietonale, pistă bicicliști, împrejmuire cu gard, realizare a două grupuri sanitare noi, racord energie electrică, instalație electrică de iluminat pentru stâlpi exteriori, loc de joacă pentru copii, pergole, semănări de gazon, plantări flori perene care se pretează sezonului rece;

– Locuințele sociale din strada Islazului (din apropierea sensului giratoriu Luțca): curpind 56 de unități locative, din care 50 locuințe tip garsonieră (4 adaptate pentru persoane cu dizabilități) cu arie 39,8 mp și 6 tip apartament cu 2 camere, cuo arie utilă fiecare de 54,9 mp. Stadiul fizic corp 1: se lucrează la fundație și pardoseli. La corpul 2 s-a finalizat infrastructura (fundațiile), iar în prezent selucrează la zidărie. Primăria municipiului Roman participă la acest proiect cu 30%din valoare;

– În cartierul Petru Rareș a avut loc recepția la finalizarea lucrărilor de canalizaremenajeră și pluvială;

– În Pietonalul Ștefan cel Mare (tronsonul II) s-au executat lucrări după cum urmează: finalizare montaj granit, tencuieli speciale parapeți, obiective sanitare,montaj plăci beton, montaj stâlpi de iluminat exterior.

– În ceea ce privește instalațiile termice, s-au executat lucrări de înlocuire cazanepentru încălzire la: Școala Gimnazială “Calistrat Hogaș”, Grădinița cu program prelungit “Muguri de lumină”, blocul de locuințe sociale de pe strada Ștefan celMare, nr. 177. Au fost înlocuite pompe de recirculare a apei la căminul ColegiuluiTehnic “Petru Poni” și la Grădinița cu program prelungit “Muguri de lumină”, la aceasta din urmă schimbându-se și tabloul electric;

– La Stadionul “Moldova” s-au executat lucrări de reparații și modernizare care au cuprins: înlocuire tâmplărie (uși și ferestre), refacere hidroizolație planșee, montajinstalație electrică nouă;

– Pe strada Ștefan cel Mare, nr. 274 (Liceul nr. 1) s-au montat burlane și coturi dintablă zincată;

– În Piața “Smirodava” și pe strada Anton Pann, bloc 30 s-au montat două camere video de exterior și echipamente aferente sistemului de supraveghere video stradal.

 

 

 


Distribuie articolul