Târg auto săptămânal în Bazarul municipal Roman


Un proiect de hotărâre ce va fi supus votului consilierilor locali în ședința de îndată de astăzi are ca scop înființarea unui Târg Auto Săptămânal, care va funcționa pe amplasamentul Bazarului Municipal Roman, aflat în administrarea Direcţiei Administrare Pieţe.

Târgul auto săptămânal se organizează de Direcția Administrare Pieţe. În zona târgului auto, pe durata desfășurării acestuia, vor fi expuse numai autovehicule spre vânzare, fără niciun alt tip de comerț. Prin autovehicul se înțelege orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Pentru a participa la târgul auto, vânzătorul autovehiculului va încheia cu Direcția Administrare Pieţe o convenție scrisă în vederea utilizării locului pentru expunerea acestuia.

 Târgul auto se va organiza pe amplasamentul Bazarului municipal Roman, în fiecare zi de duminică . Intervalul orar de desfășurare a târgului este 07:00-15:00. Fiecare autovehicul prezentat spre vanzare va avea obligatoriu expus un anunt în acest sens, sub sancțiunea ridicării conform Regulamentului în vigoare la nivel de municipiu. Nu este permisă staționarea autovehiculelor expuse spre vânzare în incinta targului dupa ora 15:00, sub sancțiunea ridicării conform Regulamentului în vigoare la nivel de municipiu.”, extras din proiectul de hotărâre

Tariful pentru locul de expunere este de:

– 5 lei/zi/ pentru motociclete/motorete;

– 10 lei/zi/autovehicul, pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 tone;

– 20 lei/zi/autovehicul, pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone. Tariful se achita reprezentantului Direcției Administrare Piețe.

Veniturile încasate din organizarea acestui târg se fac venit la bugetul Direcţiei Administrare Pieţe.


Distribuie articolul