150.000 lei, ajutor pentru bisericile din Roman


Miercuri, 30 martie, la ședința ordinară a consiliului local Roman, aleșii locali vor vota un proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local.

În timpul întrunirii publice din data de 31 ianuarie 2022 cu conducerea administrației publice locale, reprezentanții cultelor și confesiunilor religioase din municipiul Roman au solicitat sprijinul administrației locale în vederea bunei desfășurări a activităților de cult în cadrul parohiilor din municipiu, precum și pentru întreținerea monumentelor și lăcașurilor de cult din urbea mușatină.

„Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului Roman, Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune alocarea din bugetul local a sumei totale maxime de 150.000 lei pentru sprijinirea unităților de cult romașcane, după cum urmează:
– suma maximă de 12.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Centrului eparhial Roman al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru lucrări de reabilitare a punctului termic din Centrul Eparhial;
– suma maximă de 88.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sfântul Vasile cel Mare din Roman, pentru reparații curente la biserică;
– suma maximă de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sfântul Gheorghe din Roman, pentru construire foișor la biserică;
– suma maximă de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Sfânta Tereza a Pruncului Isus din Roman, pentru reparații curente;
– suma maximă de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Fericitul Ieremia Valahul din Roman, pentru lucrări gard biserică, reparații curente;
– suma maximă de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Inima Neprihănită a Mariei din Roman, pentru reparații curente;
– suma maximă de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Isus Bunul Păstor din Roman, pentru reparații curente;
– suma maximă de 6.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii ortodoxe de Rit Vechi Sfinții Voievozi Mihail și Gavril (Biserica Lipovenească) din Roman, pentru construirea și repararea sediului administrativ al bisericii și dotarea cu cele necesare;
– suma maximă de 3.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Șaptea din Roman, pentru reparații curente, achiziționare materiale, renovare și finisaje anexă/grupuri sanitare;
– suma maximă de 3.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Penticostale Peniel din Roman, pentru repararea și hidroizolarea prin anvelopare a baptisteriului bisericii;
– suma maximă de 3.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Comunității Evreilor Roman, pentru reparații acoperiș capelă din Cimitirul evreiesc Roman” – extras din raportul de specialitate


Distribuie articolul