Urmează admiterea la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”


Evenimentele mari din viaţa Bisericii noastre strămoşeşti trebuie remarcate şi consemnate spre a nu fi înghiţite de uitare. Un astfel de eveniment s-a consemnat la 5 noiembrie 1990 prin redeschiderea Seminarului Teologic Sf. Gheorghe din Roman după o perioadă de 43 de ani în care clădirea acestei şcoli şi activitatea specifică desfăşurată în ea, au fost acoperite cu indiferenţă şi uitare. Această şcoală teologică şi-a îndeplinit exemplar menirea de a da preoţime generatoare de progres nu numai în viaţa religioasă şi bisericească ci şi în cea socială a poporului nostru, în deosebi  a celui de la sate. Această trăsătură i-a fost specifică Seminarului de la Roman de la înfiinţarea sa 1 septembrie 1851 până la desfiinţarea abuzivă din 31 august 1948.

O grijă deosebită acordă conducera seminarului activităţii misionare atât cu ajutorul preoţilor de la acest seminar cât şi cu elevii. Participarea lor la diferitele activităţi organizate de Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, de primărie, de instituţiile culturale ale oraşului, cu ocazia numeroaselor momente aniversare nu face decât să prezinte temeinicia pregătirii lor ca viitori teologi, ca viitori misionari creştini.

Absolvenţii seminarului nostru au dat rezultate pe măsura pregătirii desfăşurate în şcoală. Mulţi din absolvenţii noştri sunt preoţi, diaconi, solişti de operă, dirijori.  Având în vedere condiţiile sociale actuale ca şi evoluţia spirituală a omului, această unitate de învăţământ teologic are o frumoasă perspectivă de dezvoltare pentru formarea noilor generaţii ale clerului.

Seminarul, ca instituţie şcolară a avut atât clase de seminar (liceu, pastorală ) cu o perioadă de studiu de 5 ani ( IX-XII ), cât şi clase de cântăreţi bisericeşti ( perioadă de studiu de 3 ani ). În anul şcolar 2002-2003 a fost înfiinţată şi o clasă de seminar ( clasa a IX-a ) cu învăţămănt scutire de frecvenţă pentru monahi cu  posibilitatea de a-şi completa studiile şcolare. Din anul şcolar 2010-2011, clasa de cântăreţi bisericeşti a fost transformată în clasă de seminar (liceu, pastorală ), de la această dată seminarul activând cu două clase de seminar.

Conducerea Seminarului s-a preocupat de a asigura încadrarea cu personal didactic bine pregătit şi cu experienţa în munca cu elevii. Aceasta a permis obţinerea de rezultate deosebite în numeroasele concursuri la care au participat elevii noştri; olimpiade şcolare, festivaluri artistice, concursuri literare.

Calendarul admiterii la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman și ofertele educaționale pot fi analizate accesând link-urile:

ADMITERE ȘCOALĂ POSTLICEALĂ

ADMITERE LICEU

 


Distribuie articolul