ApaServ vrea mai mulți bani pentru „calitatea și eficiența” serviciilor oferite


În ședința de joi a Consiliului Local Roman, a fost supus la vot un proiect de hotărâre prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Roman în vederea votării în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ” a majorării tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe – serviciilor de utilități publice la apă și canalizare, respectiv pentru votarea modificării Contractului de Delegare în ceea ce privește tarifele conexe.

Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate, faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice, să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator;

În aceste condiții apreciem că proiectul de hotărâre nu întrunește condițiile de oportunitate și legalitate pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Roman în vederea votării în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ” a majorării tarifelor conexe la serviciile de apă și canalizare, respectiv pentru votarea modificării Contractului de Delegare nr. 28/ 10.08.2009.în ceea ce privește tarifele conexe.” – extras din raportul de specialitate.

Proiectul a picat, consilierii PNL și ÎPM prezenți au votat împotrivă, iar consilierii PSD și USR s-au abținut la vot.

 


Distribuie articolul