Activitate de formare internațională a profesorilor de limba franceză la Liceul Tehnologic „Vasile Sav”


 

În cadrul parteneriatului dintre Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația Terralbastra, Franța, și Liceul Tehnologic “Vasile Sav”, liceul romașcan a găzduit vineri, 25 noiembrie 2022, o activitate de formare a profesorilor de limba franceză din județ, activitate care a avut două secțiuni: o interesantă conferință pe tema obiectivelor de dezvoltare durabilă („Pourquoi des objectifs de developpement durable?”), susținută de dl. profesor Dominique Lefèvre, și un atelier de lucru care a vizat exploatarea didactică a posterului în ora de limba franceză („Comment se saisir des ODD en classe par la création des posters”).

Conferința a adus în discuție următoarea întrebare: Pourquoi des objectifs de developpement durable? (De ce obiective de dezvoltare durabilă?), căreia dl Dominique Lefèvre, profesor de istorie-geografie și președintele fondator al Asociației Terralbastra, i-a oferit și câteva răspunsuri: identificarea marilor și adevăranților poluanți, dezvoltarea resurselor alternative energetice nepoluante și ecologice, stimularea interesului tinerei generații pentru formarea atitudinii eco și pentru problematica poluării.

Directorul liceului, dl. profesor Alexandru Lezeu, a subliniat caracterul bine documentat și de actualitate al conferinței susținută de conferențiarul Dominique Lefèvre, punctând ideea că pentru identificarea de soluții viabile este necesară și urgentă cunoașterea de către o masă critică a populației și a comunităților școlare a gravității problemei, dar și a datelor mereu actualizate despre aceasta.

Partea a doua a activității a fost un curs practic pe tema conferinței, un exercițiu foarte util pentru profesorii participanți, care au folosit tehnica realizării unui poster, plecându-se în cazul fiecărui grup de lucru, de la un obiectiv de dezvoltare durabilă dintre cele 17 prezentate pe platforma ONU cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă. În baza temei, profesorii fiecărui grup au ales o fotografie sugestivă pentru obiectivul tras la sorți, au creat o legendă (detalierea problemei sugerată de obiectivul respectiv și identificarea unor posibile soluții), au ales un titlu și un slogan relevante pentru tema obiectivului. La final grupurile au prezentat produsele, interesante și cu soluții adecvate. Atmosfera de lucru a făcut posibilă manifestarea creativă și interactivă a membrilor grupurilor și a generat o stare de bine. D-na profesoară de limba fraceză Carmen Lozonschi a subliniat că modul de lucru propus de formator va fi transferat de către profesori în sala de clasă pentru că este un exercițiu creativ și interactiv, constituind, în cele din urmă, o formă adecvată de literație pentru elevi în încercarea școlii de a-i face să înțeleagă gravitatea problemelor generate de poluare și imperativul găsirii unor soluții ecologice de dezvoltare durabilă.

La activitate a fost prezentă și d-na profesoară Dana Păiuș, Inspector General Adjunct al ISJ Neamț, care s-a integrat și implicat în activitatea de lucru colaborativ alături de cei 35 de profesori de limba franceză din Roman și înprejurimi, dar și din Piatra Neamț și Târgu Neamț, care au apreciat această activitate de formare internațională ca fiind foarte utilă, interesantă și deconectantă.

 

 


Distribuie articolul