Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar, în comuna Cordun


Comunicat de presă

 

                                                                                                                                 MARTIE 2023

 UAT COMUNA CORDUN, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului: „ INFIINTAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR (CAV) IN COMUNA CORDUN, JUDETUL NEAMT” prin semnarea contractului de finanțare nr. C31I1A0122000206.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1 –  Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a – „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”.

Obiectivul general al proiectului :

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

 

Obiectivul specific:

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Proiectul va sprijini activități/acțiuni specifice realizării investiției necesare înființării unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Roman, pentru optimizarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor și asigurarea premiselor pentru atingerea indicatorilor legați de colectarea selectivă a deșeurilor în municipiul Roman.

Beneficiar: UAT COMUNA CORDUN

Data începerii proiectului: 14.02.2023

Data finalizării proiectului: 30.09.2024

Codul proiectului: C31I1A0122000206

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului cu TVA: 4.558.786,66 lei (cu TVA)

Date de contact: e-mail: office@primariacordun.ro

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice si Administratiei finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare si Rezilienţa al României si din fonduri naționale

 

Comunicat__de_presa_CAV[1]


Distribuie articolul