Dotări de aproape un milion de lei, la unitățile de învățământ din Bălțătești


COMUNA BĂLŢĂTEŞTI, cod fiscal: 2614120, cu sediul în BĂLŢĂTEŞTI, județ (sector) Neamț, JUD. NEAMŢ, SAT BĂLŢĂTEŞTI COM. BĂLŢĂTEŞTI, numărul 1, cod poștal 617025, tel. . 0233 244 006, fax 0233 244 025, e-mail: primariabaltatesti@yahoo.ro, reprezentată prin Primar Acozmei Emilia, anunță semnarea contractului de finanțare nr. 1861DOT ⁄ 2023 și derularea începând cu luna octombrie a acestuia, prin proiectul cu nr. cod F-PNRR-Dotari-2023-0864, intitulat: ,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BĂLȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”, finanțare acordată prin:

prin  Uniunea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

§  prin PNRR/Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educațieo   Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13 Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională(EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic șio   Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum șio   Reforma 6.Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare însistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.                          

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 983.987,20lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 826.880,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 157.107,20lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Data de începere a proiectului este 25 August 2023 iar data de finalizare a acestuia nu va fi mai târziu de 31 decembrie, 2024, conform Contractului de Finanțare.

Obiectivul general al proiectului constă îndotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT Bălțătești, județul Neamț, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la componenta Educație -PNRR C15 prin:

o   – asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatica și a sălilor de clasă cu echipamente TIC.

o   – îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă prin achiziționarea de mobilier modern și materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximală a potențialului fiecărui copil în funcție de aptitudinile și interesele fiecăruia: 19 de săli de clasă, 1 laborator IT si doua laboratoare de științe (multidisciplinare, vor fi dotate cu mobilier specific și materiale didactice.

o   – se asigură transformarea digitală a unităților de învățământ vizate de proiect.

o –  dotarea laboratoarelor de științe (mutidisciplinare) cu dotări specifice astfel încât să asigure un act adițional modern și aplicat.


Distribuie articolul