Restaurarea orgii istorice a Bisericii Sfântul Mihail din Săbăoani


Resonanțe Divine: Restaurarea orgii istorice a Bisericii Sfântul Mihail din Săbăoani

 

După ce a sunat spre mai marea slavă a lui Dumnezeu mai bine de o sută de ani, orga istorică din Săbăoani a fost restaurată. Aceasta va fi sfințită și va răsuna din nou in Biserica Sf. Mihail din Săbăoani, înălțând multe suflete către Dumnezeu.

 

Despre sunetul orgii, Cardinalul Bona spunea că aceasta „înveselește spiritul trist, anticipează bucuriile Împărăției cerești, zguduie leneșii, încurajează pe cei harnici, incită pe cei drepți la caritate și cheamă la pocăință pe păcătoși”.

Ultimul Conciliu al Bisericii Catolice a afirmat despre folosirea acestui instrument: „În Biserica latină, orga cu tuburi se va bucura de o mare apreciere ca instrument muzical tradițional, al cărui sunet poate adăuga o strălucire minunată ceremoniilor Bisericii și poate înălța puternic sufletele spre Dumnezeu și spre cele de sus.”

Biserica Sfântul Mihail și comunitatea din Săbăoani se bucură de peste o sută de ani de prezența unei astfel de orgi, despre care Conciliul Vatican II vorbește atât de frumos. Orga a răsunat de nenumărate ori în acești ani, înveselind sufletele triste, făcându-i pe oameni să guste din bucuriile împărăției cerești, a zdruncinat sufletele celor împovărați de păcatele pământești, a încurajat de atâtea ori pe cei harnici și a îndemnat oamenii drepți la caritate, făcând mila lui Dumnezeu prezentă în viața de zi cu zi și a chemat multe suflete împietrite la pocăință.

Totodată, prin măiestria multor dascăli, sunetul acestei orgi a adăugat o strălucire minunată ceremoniilor care au avut loc în Biserica Sfântul Mihail, susținute de cântul atâtor oameni care de-a lungul anilor s-au angajat trup și suflet în corul bisericesc, înălțând puternic sufletele oamenilor spre Dumnezeu și spre cele sfinte.

Conform tradiției orale, această măreață orgă este o donație personală a Regelui Carol I al României, care a vizitat regiunea și satul Săbăoani cu ocazia unor manevre militare în apropierea orașului Roman. Din motive diplomatice, donatorul nu a permis publicitatea donației pentru a evita provocarea de disonanțe cu alte culte.

Aceste afirmații sunt întărite de faptul că, în anul 1903, prin mijlocirea Regelui Carol I, au fost aduse din Italia patru clopote mari, intrarea lor în țară fiind facilitată de același rege, care a acceptat să nu se plătească vamă pentru ele.

Petre Sescu afirmă în ‘Cronica de la Săbăoani’ că Regele Carol I a participat la sfințirea bisericii din Săbăoani, construită de părintele Liverotti.

Prin grija părintelui paroh de la acea vreme, Cajetan Liverotti, prin bunătatea Regelui Carol I și prin mila lui Dumnezeu, a fost construită această orgă, care a răsunat până nu de mult în biserica Sfântul Mihail din Săbăoani, fiind lucrarea fraților Rieger.

A 657-a orgă, construită în stilul romantic de frații Rieger, este o capodoperă arhitecturală și muzicală, unică în Moldova. Ea are 26 de registre, împărțite astfel: 12 la primul manual, 8 la al doilea manual și 6 la pedalier. Este construită cu sistem de acționare mecanic și cutii de suflu cu conuri.

Este un instrument foarte valoros de patrimoniu, păstrat în starea sa originală. La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, orgile cu aspect sonor romantic erau foarte răspândite în toată Europa. Totuși, nu toți constructorii de orgi au reușit să construiască instrumente fiabile și bine funcționale precum firma fraților Rieger.

De-a lungul a peste 100 de ani, orga a fost folosită aproape zilnic, fără a suferi o reparație generală sau o restaurare completă, beneficiind doar de mici intervenții și ajustări.

Din cauza stării sale degradate, cu numeroase probleme tehnice după mai bine de un secol de utilizare, a fost necesară o restaurare completă și o reparație generală. Prin grija părintelui paroh Irinel Iosif Iosub, a domnului primar Florin Varga, cu sprijinul autorităților civile și locale, și cu sprijinul și rugăciunile comunității, această orgă a fost reparată și recondiționată în ultimii doi ani de către o firmă specializată din Brașov.

Cutiile de suflu cu conuri, acționate printr-un sistem complex de pârghii, au necesitat o reparație amănunțită, permițând la final un reglaj foarte fin și precis. Multe ventile, uzate și neînchizându-se etanș, au fost reparate sau înlocuite. Pielea de pe aceste ventile a fost schimbată, iar etanșarea între tocurile registrelor și cutiile de suflu a fost îmbunătățită.

 

Consola instrumentului a fost demontată și restaurată complet în atelier, toate componentele ei fiind demontate și restaurate cu mare atenție. Claviatura a fost demontată, curățată, restaurată, polizată și recondiționată în totalitate. Pedalierul a fost, de asemenea, curățat și restaurat.

La burduful suflant al orgii, pielea a fost înlocuită în totalitate, având în vedere că pierdea mult aer. Fisurile din cadrul de lemn al burdufului au fost reparate, iar canalele de aer, care pierdeau aer, au fost de asemenea reparate. A fost necesară și o nouă supapă de reglare a aerului între motorul suflantului și burduf, instalându-se un motor suflant nou pentru alimentarea orgii cu aer.

Tuburile din fațadă și cele interioare de metal au fost reparate cu atenție, rotunjite, unele necesitând cositorire. Tuburile de lemn au fost, de asemenea, reparate, etanșându-se dopurile de acordaj și tratându-se împotriva cariilor.

Tâmplăria orgii a fost demontată și restaurată în comuna noastră de firma domnului Iosif Varga din Săbăoani. În plus, structura corului a fost reconstruită total, permițând extinderea spațiului și stabilizarea orgii și a întregii structuri.

După aceste lucrări complexe, inițiate de părintele Paroh Irinel Iosif Iosub și datorită grijei și bunăvoinței multor oameni, sunetul orgii se aude din nou în biserica Sfântul Mihail din Săbăoani, înveselind sufletele triste, anticipând bucuriile Împărăției cerești, zguduind leneșii, încurajând pe cei harnici, incitând pe cei drepți la caritate și chemând la pocăință pe păcătoși. Orga cu tuburi din Săbăoani adaugă din nou cu sunetul ei o strălucire minunată ceremoniilor Bisericii și înalță din nou puternic sufletele spre Dumnezeu și spre cele de sus.

Orga va fi sfințită după încheierea misiunilor populare, pe data de 4 februarie. La aceste ceremonii vor fi prezenți Înalt Preasfințitul Aurel Percă, Arhiepiscop de București, Excelența Sa Petru Sescu, Episcop auxiliar de Iași, autoritățile civile centrale și locale, precum și numeroși credincioși, aducând slavă lui Dumnezeu.

Cântările de la Sfânta Liturghie vor fi acompaniate la orgă de către maestrul Alexandru Catău, organist titular al bisericii Sfântul Francisc de Sales din Paris, și susținute cu mult devotament de corul bisericii Sfântul Mihail. Același maestru va oferi un concert după terminarea Sfintei Liturghii și a sfințirii orgii, dorind să înalțe, prin compoziții măiestre, sufletele celor prezenți spre Dumnezeu.

Eronim Vârgă

 Distribuie articolul