Elevi olimpici la Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle din Pildești


Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle, din localitatea Pildești, este o unitate de învățământ privată, înființată în anul școlar 2001 la inițiativa Congregației Frații Școlilor Creștine. Liceul funcţionează pe principii nediscriminatorii şi nonprofit și oferă elevilor o formare umană morală și profesională de calitate. Întregul colectiv de cadre didactice, didactice auxiliare și nedidactice, contribuie la dezvoltarea integrală şi armonioasă a tuturor capacităţilor elevilor, la formarea lor în respectul faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale şi la pregătirea lor pentru a participa în mod activ, competent şi critic în viaţa profesională, socială şi culturală.

În acest an școlar șapte elevi din liceul nostru au participat la etapa județeană a Olimpiadei la discipline din aria curriculară Tehnologii, la domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice. În urma evaluărilor lucrărilor, șase elevi din cei șapte s-au calificat la etapa națională, trei la clasa a XI-a și trei la clasa a XII-a. Etapa națională a Olimpiadei s-a desfășurat la Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” din Brașov, în perioada 10-14 aprilie 2023. Elevii au fost însoțiți de prof. ing. Ploșniță Traian Ciprian. Pentru deplasarea lor la Brașov, li s-a asigurat mijloacele de transport necesare, costul deplasării fiind suportate de la bugetul școlii. Misiunea noastră este de a forma oameni care să trăiască după valorile umane şi creştine punând accent pe respect, solidaritate, toleranţă, cinste şi profesionalism.

Referitor la pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri și olimpiadele școlare, se lucrează mult, suplimentar, cu elevii dornici de a se pregăti și a participa la astfel de competiții. Elevii sunt însoțiți pe parcursul pregătirii lor de profesorii și maiștrii școlii. Școala dispune de material didactic adecvat pregătirii lor pe cele două domenii de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice și Electronică și automatizări precum și de cadre didactice bine pregătite profesional și metodic. Cei șase elevi participanți anul acesta la etapa națională a Olimpiadei au fost pregătiți de domnul ing. Ploșniță Traian Ciprian și domnul maistru Bulgagiu Eugen care cu pricepere și dăruire au reușit să-i conducă la aceste rezultate.Iștoc Cristina, director Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle

Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle este un liceu extraordinar, unde cadrele didactice, elevii și conducerea liceului, obțin rezultate deosebite și în fiecare an profesorii îndrumă copiii spre performanță, cu rezultate remarcabile la nivelul olimpiadelor naționale. Elevii care participă la aceste olimpiade se întorc cu rezultate foarte bune și consider că toți cei implicați trebuie să fie mândri, pentru că vin dintr-un liceu, dintr-o comuna din Neamț și reușesc toate aceste performanțe. Felicit cadrele didactice și elevii!” – Adrian Ciobanu, primarul Comunei Cordun

Nu este pentru  prima dată când elevii liceului din Pildești se întorc cu rezultate deosebite de la concursuri și olimpiade. Iată câteva din rezultatele obținute la  Olimpiada Națională:

An şcolar 2014-2015: locul 1 – clasa a XI-a şi locul 4 – clasa a XII-a, – domeniul de pregătire Construcţii, instalaţii şi lucrări publice;

Anul școlar 2016-2017: locul 4 – Clasa a XII-a, domeniul Construcții, instalații și lucrări publice și locul 16 – clasa a XI-a, domeniul Electronică și automatizări.

Anul școlar 2017-2018: locul I – clasa a XI-a domeniul Construcții, instalații și lucrări publice și locul 10 – clasa a XI-a, domeniul Electronică și automatizări.

Anul școlar 2018-2019:

La domeniul Construcții, instalații și lucrări publice:

Clasa a XII-a:

Locul 1 cu cea mai bună lucrare scrisă și cea mai bună lucrare practică și locul 5 – Mențiunea a II-a;

Clasa a XI-a: locul 4 – Mențiunea I.

La domeniul Electronică și automatizări:

Clasa a XI-a: Locul 7 – Mențiunea a I, locul 10 și locul 17 din 53 de participanți.

Anul școlar 2019-2020: Din cauza pandemiei de COVID 19, olimpiada școlară, etapa națională nu a mai putut fi organizată. La această etapă, liceul nostru trebuia reprezentat de către 2 elevi pe an de studiu la Construcții, instalații și lucrări publice și la Electronică și automatizări (în total 8 elevi calificați în  etapa națională a olimpiadei școlare).

În anul școlar 2020-2021 nu s-au desfășurat olimpiade școlare.

Anul școlar 2021-2022: Locul I – clasa a XI-a la domeniul Construcții, instalații și lucrări publice.

În anul școlar 2022-2023: am avut reprezentanți la Construcții, instalații și lucrări publice care au obținut:

La clasa a XI-a: locul III și Mențiune, cel cu mențiune a obținut și Premiul special pentru cel mai bun desen la proba practică,

La clasa a XII-a: locul II, Locul III și Mențiune, cel cu Premiul III a obținut și Premiul Special pentru cel mai bun desen la proba practică.

Prin muncă serioasă și constantă elevii noștri au obținut rezultate frumoase care fac cinste liceului și celor care i-au îndrumat pe drumul succesului. Mereu este o bucurie și satisfacție când vezi astfel de rezultate.” – Iștoc Cristina, director Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle

Chiar dacă este un liceu din mediul rural, cu mulți elevi ce provin din familii cu probleme de natură materială și unde sunt admiși mulți cu note mici obținute la evaluarea națională, bucuria cadrelor didactice și a conducerii liceului e mai mare când văd că elevul admis cu media 3 sau 4 reușește să promoveze clasa a XII-a și chiar examenul de bacalaureat.

Asta este satisfacția cea mai mare. Când fără să te aștepți, după doi sau trei ani de la absolvirea liceului unii vin să viziteze școala și îți spun „Mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru mine” bucuria e și mai mare. Nu avem elevi admiși în liceu cu medii mari, dar prin educația și formarea oferită am reușit în ultimii ani să obținem rezultate frumoase la examenul de bacalaureat:

În anul școlar 2019-2020: procentul de absolvire a examenului la nivel de liceu a fost de 73,9%, la nivel județean de 73,03% iar la nivel național de 64,6%.

În anul școlar 2020-2021: procentul de absolvire a examenului la nivel de liceu a fost de 82,75%, la nivel județean de 75,83% iar la nivel național de 69,8%.

În anul școlar 2021-2022: procentul de absolvire a examenului la nivel de liceu a fost de 87,5%, la nivel județean de 79,31% iar la nivel național de 73,30%.

Rezultatele obținute sunt peste media județeană și național. 


Distribuie articolul