Un tânăr din Tămășeni, director județean la Consiliul Tineretului din România


3 shares
Consiliul Tineretului din România (CTR), federația ce reprezintă tinerii și
organizațiile de și pentru tineret din România atât la nivel național, cât și
internațional, anunță numirea în poziția de director județean al Consiliului
Tineretului din România pe tânărul Petru-Lucian Andor.
Lucian are experiență în reprezentarea elevilor și a ales să candideze pentru
poziția de director județean al CTR pentru că își dorește să ofere din energia lui
tinerilor nemțeni și să facă vocea acestora auzită.
CTR reprezintă tinerii și organizațiile de tineret din România în procesele
decizionale de la nivel național și internațional și susține participarea lor directă în aceste procese și în cele de nivel local și instituțional/organizațional, precum și creșterea capacității tinerilor și a organizațiilor lor de a influența comunitățile în care trăiesc prin instrumente legale, influențarea proceselor decizionale, lucru cu tinerii, asociere în organizații neguvernamentale, sindicate și partide politice, și dezvoltarea de afaceri.
Până în prezent, Lucian a fost responsabil de identificarea principalelor probleme ale tinerilor de la nivelul județului Neamț.
În contextul actualei situații epidemiologice provocate de pandemia
produsă de infecția cu virusul SARS-CoV-2, o mare parte din principalele probleme deja cunoscute ale tinerilor se prezintă într-o formă acutizată, ce nu
mai poate suferi o continuă amânare.
Consiliul Tineretului din România atrage atenția asupra necesității unei abordări
sistematice cu privire la tineri din partea Guvernului României. Precaritatea vieții
acestora poate conduce la consecințe grave la nivel național pe termen mediu și, lung mai ales în contextul în care ne confruntăm cu grave probleme de ordin
demografic.
Planul Național de Investiții și Relansare Economică, publicat de Guvernul
României pe 1 iulie 2020, cuprinde multiple măsuri pe care le considerăm cu
adevărat oportune în atingerea obiectivului comun al sprijinirii tinerilor în fața consecințelor apărute în urma epidemiei globale. Deși documentul relevă câteva idei ce se concentrează în jurul sectorului de tineret, putem
aprecia, din păcate, că acestea nu sunt, însă, suficiente.
În acest sens, Consiliul Tineretului din România propune un plan de
măsuri – „România tânără. România prosperă.” pentru sprijinirea tinerilor din România după criza provocată de pandemia de COVID-19.
Acesta poate fi concentrat în următoarele zece puncte:
1. (Re)integrare pe piața muncii. Este momentul ca tinerii să dobândească noi competențe, în special transversale.
2. Digitalizare pe bune. Procesul educațional trebuie să conțină o componentă semnificativă dedicată competențelor de tip IT&C.
3. Niciun tânăr nu rămâne pe dinafară. Toți elevii și studenții din România trebuie să poată accesa resursele educaționale online prin intermediul unor dispozitive electronice.
4. Stimulente pentru angajatori. Absorbția forței de muncă trebuie
sprijinită prin acordarea unor stimulente suplimentare angajatorilor.
5. Solidaritate pentru viitor. Adoptarea sau prelungirea unor măsuri de
sprijin social a tinerilor.
6. Cu gândul la noile generații. Sprijinirea tinerelor familii, care să
favorizeze o creștere demogra%că sustenabilă.
7. Șansa la o locuință. Sprijinirea tinerilor printr-o creditare „exibilă, în
vederea achiziționării unui imobil, precum și coordonarea agențiilor de
resort în vederea creșterii numărului de locuințe de tip social
construite.
8. Inovație, coeziune și performanță: tinerii antreprenori.
Acordarea unor stimulente și facilități tinerilor în vederea începerii unor
noi afaceri. Sprijinirea economiei circulare și a antreprenoriatului social.
9. Un sector de tineret puternic. Măsuri de sprijinire a organizațiilor
neguvernamentale de și pentru tineret pentru a traversa dificultățile
generate de pandemie. Sprijinirea constituirii unor noi spații dedicate
tinerilor.
10.Un mai mare accent pe sănătatea mintală. Este necesară prevenirea oricăror efecte potențial negative în planul sănătății mintale
cauzate de restricțiile impuse pe fondul pandemiei precum și alte
probleme.
CTR își dorește o apropiere de mișcarea de tineret la nivel local pentru a sprijini
inițiativele tinerilor din județ, inclusiv pentru a candida în cadrul proiectului

de Capitală a Tineretului din România, cel mai ambițios program
național destinat tinerilor, pentru că pune accent pe dezvoltarea
ecosistemelor de tineret din zonele românești. În cadrul programului, autoritățile locale colaborează cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret și cu mediul privat, și îi pun pe tineri în centrul procesului de dezvoltare urbană.

Distribuie articolul

3 shares