Liceului Tehnologic “Ion Ionescu de la Brad”: Împreună sădim viitorul!


Misiunea  Liceului Tehnologic “Ion Ionescu de la Brad” Horia  este de a asigura prin calitatea procesului instructiv-educativ dezvoltarea individuală a fiecărui elev și progresul acestuia, şanse egale pentru toată lumea, indiferent de mediul sau cultura de apartenenţă, devenind în acelaşi timp iniţiator, susţinător  şi catalizator al comunităţii, continuator al tradiţiilor locale, promotor al valorilor și principiilor democratice.
Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi și competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.
Dorim ca prin calitatea serviciilor oferite de şcoala noastră, să satisfacem încrederea publică fiind apreciaţi de către elevi, părinţi și comunitatea locală pentru: eficienţa activitaţii instructiv-educative; valorizarea diversităţii și asigurând egalitatea şanselor la educație pentru toţi elevii; pentru reuşita formării capacitaţilor cognitive și însuşirea de către elevii noştri a valorilor civice, morale si estetice; pentru rezultate deosebite  în activitatea de performanţă; pentru condiţiile materiale necesare  unui învaţământ  de calitate; pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană prin aplicarea principiilor și direcţiilor reformei și integrarea sa în normele naţionale şi europene.
Considerăm necesară asigurarea calităţii managementului şcolii in condiţii de transparenţă, profesionalism, responsabilitate şi eficienţă, prin crearea unui climat deschis şi stimulativ atât pentru profesori cât și pentru elevi, bazat pe cooperare, respect şi ajutor reciproc.

Viziunea Liceului Tehnologic “Ion Ionescu de la Brad,,  este de a forma o personalitate armonioasă, ataşată valorilor perene naţionale, un cetăţean european democratic, performant.
Ne propunem ca printr-o îmbinare echilibrată a traditiei cu inovaţia şi continuitatea, să redevenim una din şcolile de prestigiu din judeţul Neamt, in care procesul instructiv-educativ să satisfacă cerinţele învăţământului modern european, să ofere servicii educaţionale de calitate, care să atingă indicatorii şi standardele de referinţă impuse de normele calităţii.

Activitatea teoretică se desfășoară în 17 săli de clasă la care se adaugă laboratoarele: TIC, Legislație rutieră, Biologie/ Microbiologie, Fizică, Chimie, Veterinar, Zootehnie, Fitotehnie, Horticultură, Anatomie, Patologie și cabinetele: cabinet de Limba și Literatura Română și Limba Engleză, cabinet de Geografie și Istorie.

Activitatea practică a elevilor se desfășoară în prima etapă în Ferma Didactică pentru nivelul inferior de liceu, iar pentru cei din ciclul superior s-au încheiat contracte de parteneriat cu agenți economici de profil din zonă.

Fermă didactică cu dotare tehnologică prin programul PHARE-TVET, deține: sector vegetal, sector zootehnic și sector mecanizare.

Elevii școlii beneficiază de cazare gratuită la căminul internat unde sunt în permanentă supraveghere, iar masa se ia la cantina  școlară, autorizată sanitar, și unde prepararea hranei, se face și cu produse provenite de la Ferma didactică asigurându-se un preț foarte bun al acesteia.

Liceului Tehnologic “Ion Ionescu de la Brad” Horia – OFERTA_EDUCAȚIONALĂ_2022-2023


Distribuie articolul