Elevii romanvodiști încep cariera în IT printr-un Proiect Erasmus+


Povestea REAL IT continuă, cu accelerare digitală și cu implicarea liceelor din 4 zări, sub o nouă formă și inedită apariție: 4IT. Dorința elevilor informaticieni și a profesorilor de a ține pasul cu transformările rapide din mediul educațional și de oferta diversă pe piața muncii, mai ales în domeniul comerțului electronic, s-a transformat treptat într-o experiență a succesului și a creșterii motivației elevilor pentru o carieră în domeniul IT.

Proiectul Erasmus+ 4IT, 2022-1-RO01-KA121-VET-000059611, este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, are grant aprobat de 184.048 euro și continuă o tradiție începută în anul 2013, când Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, coordonatorul proiectului, a obținut finanțare pentru prima dată pentru un astfel de proiect, ce vizează organizarea de stagii de practică în companii IT din Uniunea Europeană, pentru elevii de la clasele matematică –informatică /intensiv.

Proiectul 4IT răspunde în mod direct nevoilor comune identificate la nivelul consorțiului format din patru licee din regiunea nord-est a țării: Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” (coordonator) Bacău, Colegiul Național „Roman Vodă” Roman, Colegiul Național „Costache Negri” Târgu Ocna și Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău. Parteneriatul dintre colegiile naționale constituie și el o tradiție, având la bază principiile continuității și stabilității. Proiectul 4IT este al treilea proiect realizat în consorțiu, fructifică rezultatele proiectelor anterioare ”Început de carieră IT” în 2017, REAL IT în 2021 și asigură sustenabilitatea rezultatelor proiectelor anterioare și a celor ulterioare. În cadrul proiectului vor fi puse în comun și se vor partaja responsabilități legate de implementare: administrative, contractuale și financiare pentru mobilități, promovare și diseminare.

Scopul proiectului este creșterea atractivității claselor matematică-informatică/intensiv și calitatea serviciilor educaționale oferite elevilor de la acest profil, în vederea sprijinirii orientării elevilor către o cariera IT, în țară sau în străinătate, conform pregătirii lor inițiale.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

1. Dezvoltarea competențelor profesionale informatice ale elevilor de clasa a XI-a, profilul matematică-informatică/intensiv, din liceele din consorțiu, prin stagii de practică de 60 de ore, în companii IT dintr-o țară străină;

2. Dezvoltarea competențelor cheie, soft skills, profesionale și personale ale elevilor și profesorilor prin participarea la mobilități europene;

3. Creșterea capacității școlilor din consorțiu de a oferi servicii care răspund nevoilor, beneficiarilor direcți/indirecți, la standarde și prin instrumente europene.

La nivelul fiecărui colegiu se va organiza o selecție a grupului țintă, elevi din clasa a XI-a, profil matematică-informatică/intensiv, ce susțin la finalul studiilor liceale atestatul de competențe profesionale la informatică: 22 elevi de la Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” Bacău, 16 de la Colegiul Național „Costache Negri” Târgu Ocna, 18 de la Colegiul Național „Roman Vodă” Roman și 18 de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău. Participanții selectați vor urma un program de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală, înainte de realizarea mobilităților de formare în Cipru, Spania și Portugalia.

Se va colabora cu trei companii IT de primire, precum și cu trei companii intermediare, Rivensco Consulting LTD Cipru, Universal Mobility SL Spania și Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade Portugalia, care vor asigura plasamente de formare pentru elevi, conform unui acord de învățare. Elevii vor beneficia de stagii de formare sub îndrumarea unor tutori de practică, pentru dobândirea de competențe profesionale de realizare site-uri de comerț electronic, utilizând WordPress, XAMPP și WooCommerce. Recunoașterea competențelor dobândite de participanți se va face prin documentul Europass Mobility, care este recunoscut la nivel European.

Rezultatele proiectului vor fi reunite într-o expoziție digitală pe site-ul de proiect, ce va cuprinde site-urile de comerț electronic realizate de participanți în timpul stagiilor de practică.

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin cooperarea partenerilor pentru proiecte ulterioare, iar elevii participanți vor fi formatori pentru colegii lor în cadrul unui Club IT. Rezultatele proiectului vor fi integrate în activitățile și proiectele școlilor și vor fi disponibile pe site-ul de proiect timp de 5 ani.


Distribuie articolul