Romașcanii au la dispoziție o lună să-și declare bunurile agricole


În vederea completării Registrului Agricol 2020- 2024, conform prevederilor art. II al O.G. 28/27.08.2008, vă informăm că până cel târziu pe 26 februarie aveți obligația de a declara autorității locale următoarele bunuri:

– Terenuri agricole (arabil, pășune, vii, livezi, păduri);

– Clădiri și mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică; Mașini, utilaje și alte instalații pentru agricultură și silvicultură; Animale domestice existente în gospodărie / fermă.

Pe tot parcursul lunii mai a anului prezent aveți obligația să declarați autorității locale datele privind categoria de folosință a terenului deținut, suprafețele cultivate și numărul pomilor pentru anul agricol 2021.

Orice modificare privitoare Ia bunurile apărute trebuie declarate în termen de 30 zile de la aceasta.

Pentru efectuarea declarației complete, în conformitate cu formularul registrului agricol, vă rugăm să aveți asupra dumneavoastră următoarele documente și informații:

– Buletin / carte de identitate sau certificate de naștere (pentru copii sub 14 ani) pentru toate persoanele care trăiesc în gospodărie;

– Acte de proprietate pentru terenurile agricole pe care le aveți în proprietate pe raza municipiului Roman;

– Informații privind suprafața arabilă cultivată și tipul de cultură;

– Numărul, specia și soiul pomilor fructiferi (atât în livezi cât și răzleți);

– Documente sau informații despre animalele domestice din gospodărie (număr, specii, sex, grupe de vârstă);

– Date despre producția vegetală și animală obținută pe anul trecut dar și pe anul acesta.

Conform O.G. 28/2008, art. 14, persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute Ia art. I I, date corecte și complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.

Înscrierea datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente anexate la declarație sub semnătură proprie a capului de gospodărie sau a unui membru major al gospodăriei. În cazul în care nu există documente, înscrierea în registrul agricol se va face pe baza unei declarații sub semnătură proprie, a persoanelor susmenționate, date în fața secretarului municipiului, a notarului sau Ia misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Declarația se poate descărca de pe site-ul Primăriei municipiului Roman.

Nedeclararea, la termenele și în forma stabilită, a datelor care fac obiectul registrului agricol, refuzul prezentării documentelor și refuzul permiterii accesului primarului ori persoanelor împuternicite de acesta în vederea verificării corectitudinii informațiilor din declarație, constituie CONTRAVENȚIE și se sancționează cu amendă de la 100 Iei până la 500 Iei în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de Ia 300 lei până Ia 1500 Iei în cazul persoanelor juridice. Pentru clarificări sau alte informații vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0233208628.

Primăria municipiului Roman

 


Distribuie articolul