Primăria Cordun anunță începerea proiectului pentru gestionarea crizei sanitare din unitățile de învățământ


Comuna Cordun, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 1339 din 06.04.2022 anunță începerea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Cordun, județul Neamt”, COD SMIS 149644, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității Unităților de Învățământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Cordun în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul/infecției SARS-COV-2.

Obiectivele specifice (rezultatele așteptate) ale proiectului sunt:
1. Întocmirea documentației pentru obținerea sprijinului financiar nerambursabil, inclusiv asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului
2. Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală
3. Dotarea Unităților de Învățământ preșcolar de stat de pe raza U.A.T. Cordun cu echipamente de protecție, dispozitive medicale mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2 (mască de protecție; mănuși de protecție; coș de gunoi cu pedală; viziera de protecție; Termometru non contact; covoraș dezinfectant pentru intrare (70*50*3cm); dispenser automat de dezinfectare cu senzor; dispenser automat săpun lichid cu senzor; Săpun lichid; Gel dezinfectant de mâini; igienizant de suprafețe)

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 614.907,21 lei, din care:
– Valoarea totală eligibilă (Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU) – 614.907,21 lei
– Valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 0,00 lei
Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv între 01.01.2021 și 28.02.2023.
Cod SMIS 149644
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională – REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.


Distribuie articolul